logostowarzyszenie2013 kontakt projekty organizacja strona główna citynew do pobrania komunikaty
i518

Stowarzyszenie Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER, powstaje
z  inicjatywy   pomysłodawcy   tego   projektu  zarządcy  nieruchomościami
Wojciecha   Jana   Koniecznego.  Inicjatywa   jest   kontynuacją   działalności
Instytutu  Aktywizacji  Zawodowej  Rynku  Nieruchomości     TRANSFER.
Współpracownicy  Instytutu  tworzą  grupę  założycielską  celem której jest
propagowanie idei profesjonalizacji zawodowej osób związanych z  rynkiem
nieruchomości, zasad etyki zawodowej oraz  przestrzegania i odpowiedniego
stosowania    obowiązujących    przepisów    prawa.    Wzajemna   wymiana
doświadczeń   zawodowych   z   każdym   uczestnikiem   krajowego    rynku
nieruchomościowego  jest  naszym  głównym  celem,  który jest realizowany
przez   członków   stowarzyszenia.

Każda współczesna organizacja posiada odpowiednio dostosowaną do swoich
potrzeb   strukturę   organizacyjną,  co umożliwia realizację zarządzania przez
partycypację i cele.  W stowarzyszeniu  funkcjonują nowoczesne rozwiązania
organizacyjne, w których każdy członek  stowarzyszenia może  uczestniczyć
w  bezpłatnych   doskonaleniach   zawodowych   podnoszących   kwalifikacje
w  stosowaniu  standardów  zawodowych,  aby  stając się profesjonalistą móc
aktywnie uczestniczyć w poprawie życia społecznego.

tym się zajmujemy
Wsparcie i doradztwo prawne
Publikacje zawodowe
Opracowywanie tabel inwentaryzacyjnych
Opracowywanie regulaminów i instrukcji obiektowych
Organizowanie studiów podyplomowych
Organizowanie praktyk zawodowych
Doradztwo zawodowe
Opiniowanie przestrzegania standardów zawodowych
Certyfikacja nieruchomości

nasi partnerzy Image25 Image26 słowniczek interpretacje niezbędnik blog pobierz pobierz

KOMUNIKAT 5/19
Najbliższe spotkanie członków Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości Transfer,
odbędzie się 16 października 2019 roku ( środa )   w sali na 4 piętrze  w biurowcu przy ul. Prosta 69 w Warszawie.

LogoInstytut2016 image7 statut image8 sponsoring


Program spotkania :

16 października

17.00 Sprawy organizacyjne

18.00 szkolenie: "Nowoczesne technologie w budownictwie"

serdecznie zapraszam Wojciech Jan Konieczny

Przypominamy o uregulowaniu zaległych skłądek członkowskich.

Członkowie, którzy zalegają w opłacaniu składek pow. trzy miesiace,
proszeni są o złożenia oświadczenia potwierdzającego członkostwo
i uregulowanie składek lub  oświadczenie o rezygnacji z członkostwa.

Informujemy członków Stowatrzyszenia, że można już dokonywać wpłat
składek członkowskich  na konto Stowarzyszenia

nr 40 2490 0005 0000 4530 3016 0542

Składki miesięczne dla członków osób fizycznych ustalono
w wysokości 10 zł na miesiąc.

16.X.2019 g. 17

Image113 Image114 Image115 Image116 Image117 Image121 Image123 Image124 Image125

© Prawa autorskie Wojciech Jan Konieczny

2019-10-21