kontakt projekty organizacja strona główna citynew logostowarzyszenie2013 komunikaty
PSIproperty

Stowarzyszenie Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER, powstaje
z  inicjatywy   pomysłodawcy   tego   projektu  zarządcy  nieruchomościami
Wojciecha   Jana   Koniecznego.  Inicjatywa   jest   kontynuacją   działalności
Instytutu  Aktywizacji  Zawodowej  Rynku  Nieruchomości     TRANSFER.
Współpracownicy  Instytutu  tworzą  grupę  założycielską  celem której jest
propagowanie idei profesjonalizacji zawodowej osób związanych z  rynkiem
nieruchomości, zasad etyki zawodowej oraz  przestrzegania i odpowiedniego
stosowania    obowiązujących    przepisów    prawa.    Wzajemna   wymiana
doświadczeń   zawodowych   z   każdym   uczestnikiem   krajowego    rynku
nieruchomościowego  jest  naszym  głównym  celem,  który jest realizowany
przez   członków   stowarzyszenia.

Każda współczesna organizacja posiada odpowiednio dostosowaną do swoich
potrzeb   strukturę   organizacyjną,  co umożliwia realizację zarządzania przez
partycypację i cele.  W stowarzyszeniu  funkcjonują nowoczesne rozwiązania
organizacyjne, w których każdy członek  stowarzyszenia może  uczestniczyć
w  bezpłatnych   doskonaleniach   zawodowych   podnoszących   kwalifikacje
w  stosowaniu  standardów  zawodowych,  aby  stając się profesjonalistą móc
aktywnie uczestniczyć w poprawie życia społecznego.

tym się zajmujemy
Wsparcie i doradztwo prawne
Publikacje zawodowe
Opracowywanie tabel inwentaryzacyjnych
Opracowywanie regulaminów i instrukcji obiektowych
Organizowanie studiów podyplomowych
Organizowanie praktyk zawodowych
Doradztwo zawodowe
Opiniowanie przestrzegania standardów zawodowych
Certyfikacja nieruchomości

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Logoedukacja logoFRDL Schowek2 IE logoFederacja EIRN logoPIG CEmanager nasi partnerzy Image25 Image26 słowniczek interpretacje niezbędnik blog pobierz pobierz

KOMUNIKAT 6/16
Wszystkich członków Stowarzyszenia zawiadamiam, że kolejne spotkanie
planowane jest w sali SPWN na ul. Towarowej 22 w dniu 26 PADZIERNIKA 2016r. o godz. 17
O godz. 18 planowane jest ciekawe szkolenie, które planowane jest do godz. 19.
O godz. 19.15 rozpoczyna się

NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW.


Liczę na obecność wszystkich członków i punktualne przybycie.

businesman logo2013

© Prawa autorskie Wojciech Jan Konieczny

2016-10-25